Izbira Urednika

Dober pastir škarje svoje ovce, ne pa iztrgati svoje kože

Dober pastir škarje svoje ovce, ne pa iztrgati svoje kože

iz latinščine: Boni pastores est tondere pecus, pop deglubere (Boni pastores esttondere pekus, ne deglubere).
Torej je dejal rimski cesar Tiberius (začetek I v.) Guvernerji Rimu v svojih imperialnih provincah, ko so ga vprašali za dovoljenje, da še enkrat dvigniti davke.
Citirano: kot opomnik, da obstaja mejna davčna politika, ki je ni mogoče prestopiti.

Enciklopedijski slovar krilatih besed in izrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow