Izbira Urednika

Skok iz kraljestva nujnosti v kraljestvo svobode

skok iz kraljestva nujnosti v kraljestvo svobode

iz knjige (Div. 3, Ch. 2), "Anti-Duhring" (1878 ) Friedrich Engels (1820- 1895): .. ", da je zveza moških v družbi, ki je v nasprotju z njimi do sedaj kot naložene nad naravo in zgodovino, zdaj postane (v socializmu - Ed) o svojem prostem posel . Cilj, tuje sile, ki so prevladovale nad zgodovino, so pod nadzorom samih ljudi. In samo od te točke bodo ljudje začeli zavestno narediti svojo zgodovino in jih šele nato dal v gibanju socialnih vzrokov bo pretežno in vse bolj, in posledice, ki jih želijo. Gre za preskok človeštva iz kraljestva nujnosti v kraljestvo svobode «
Citirano: igrivo ironijo kot način za osvoboditev izpod bremena nekaterih pristojnosti in začeti brezplačno, prijetno življenje

Collegiate slovar krilatih besed in izrazov - M:. ..." Lokid-Press. "Vadim Serov 2003.


.

arrow