Izbira Urednika

ČLovek je tisto, kar jé

Človek je tisto, kar jé

S Nemško: Der Mensch ist, je er isst.
Iz pregleda nemškega filozofa Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872), o knjigi nemškega filozofa in fiziolog Jakob Mole-Schott (1822-1893) "A priljubljeno teorijo prehranskih izdelkov" (1850).

Enciklopedijski slovar krilatih besed in izrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow