Izbira Urednika

Depo račun TRUSTEE

- skrbniški račun, ki se odpre v NDC, da osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje skrbniških dejavnostih upravljanje vrednostnih papirjev.

Ekonomija in pravo: slovarski referenčni opis. - M: univerza in šola. L. P. Kurakov, V. L. Kurakov

arrow