Izbira Urednika

Z gibanjem kratkoročnega kapitala

- izraz uporablja za ločevanje naložb v plačilni bilanci, javnofinančnih odhodkov in prihodkov iz tujine v kratkoročnih kapitalskih tokov, ali "vroči denar", skupaj s tekočega računa je prvotna plačilne bilance.

Ekonomija in pravo: slovar

arrow