Izbira Urednika

In mu ni dal počitka ali izraza

In mu ni dal nobenega počitka ali izraza

Od fable "Demyanov uho" (1813) IA Krylov (1769-1844). Je alegorično glede nečloveške vsiljivosti (šali. -iron).

Enciklopedijski slovar krilatih besed in izrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow