Izbira Urednika

Potreba po kisiku kemična

vezanim kisikom LJUDI
KPK
količina kisika porabi v kemični oksidacijo vode v organskih in anorganskih snovi z različnimi oksidanti (DNV 27065- 86.)

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovar, 2010

kemijska potreba po kisiku
HPKkolichestvo kisik porabi v kemični oksidacijo vode v organskih in anorganskih snovi z delovanjem oksidantov (GOST 17.403-72). Pravila zaščite površinskih voda (1991) nastavljen standarda KPK za rezervoarje in tokove v območjih s pitno vodo - ne več kot 15 mg O 2 / l in na mestih komunalne vode - ne več kot 30 mg O 2 / l. EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010

.

arrow