Izbira Urednika

šKoda za okolje OKOLJA

, je škoda zaradi onesnaženja na okolje OKOLJA
negativne spremembe v okolju, ki so posledica človekovih dejavnosti, nastale kot posledica izpostavljenosti okolja. izčrpavanje naravnih virov, uničevanje ekosistemov, ustvarja resnično nevarnost za zdravje ljudi, rastlinstvo in živalstvo.

Environmental Dictionary, 2001


.

arrow