Izbira Urednika

OKOLJA varnosti v cestnem prometu

okoljsko varnost cestni prevoz

stanje varstva posameznika, družbo in državo, kot tudi floro in favno iz učinkov škodljivih vplivov cestnega prometa na zdravje ljudi in okolje (zvezna projekt th zakon "Na zagotavljanje okoljske varnosti cestnega prometa")

EdwART izraze in definicije za okolje, naravne vire in okoljsko varnost slovar 2010

... <- 1 -!>.

arrow