Izbira Urednika

Goroblagodatsky železove rude

Goroblagodatsky železo mestorozhdeniyav Sverdlovsk regija. Do 10 kontaktnih metasomatic magnetita depozitov. Največji polje (roka) in razvita z znanimi .. XVIII srednji skupaj rezerve 275 milijonov ton z vsebnostjo Fe 24-44% (povprečno vsebnost Fe - 33, 4%). razvija odprto jamo in podzemnih * Goroblagodatsky zhelezorudnoe MESTOROZHDENIYAGOROBLAGODATSKIE železa depozitov v območju do 10 Sverdlovsk Magn .. . Titovs kontakt-metasomatic vloge najbolj pomembno področje (Grace) je znana in se je razvil v sredini 18-ih raziskati rezerve 290 milijonov ton, z vsebnostjo Fe 22 -... 44% (povprečna vsebnost Fe - 33, 4%). Razvija odprt in . podzemni metode

slovar Collegiate 2009.

. <- 1 ->

arrow