Izbira Urednika

Tezavre

Ideografski slovarislovari v kateri so besede razporejena ne abecedi temveč tematsko. * * * SLOVARIIDEOGRAFICHESKIE Ideografski slovar, v katerem so besede urejene, ne po abecedi, ampak tematsko.

Enciklopedijski slovar. 2009.

arrow