Izbira Urednika

Ionske izmenjevalne smole

ionski izmenjevalci sintetičnih organskih ionskih izmenjevalcev. Smole, ki zamenjajo negativne ione z ioni zunanjega okolja, imenujemo ionske izmenjevalne ione, pozitivno nabiti ioni pa so ionski izmenjevalni ioni, hkrati pa se ioni obeh znakov imenujemo polimampoliti. Dobljeni s polimerizacijo ali polikondenzacijo organskih spojin, pa tudi s kemičnimi transformacijami končnih polimerov. Na splošno se uporabljajo ionske izmenjevalne smole, ki temeljijo na kopolimerih stirena z divinilbenzenom, fenol-formaldehidne smole, poliamine. * * * IONNE IZMENJAVE SMOLE IZMENJAVE, sintetični organski ionski izmenjevalci. Smole, ki zamenjajo negativne ione z ioni zunanjega okolja, imenujemo ionske izmenjevalne ione, pozitivno nabiti ioni pa so ionski izmenjevalni ioni, hkrati pa se ioni obeh znakov imenujemo polimampoliti. Dobljeni s polimerizacijo ali polikondenzacijo organskih spojin, pa tudi s kemičnimi transformacijami končnih polimerov. Na splošno se uporabljajo ionske izmenjevalne smole, ki temeljijo na kopolimerih stirena z divinilbenzenom, fenol-formaldehidne smole, poliamine.

Enciklopedijski slovar. 2009.

arrow