Izbira Urednika

žElezovi nitrati {}

železovi nitrati ; Fe (NI 3 ) 2 in Fe ( NO 3 ) 3 . Kristalinični obliki hidratov, na primer Fe (NI 3 ) 3 · 9H 2 O. Fe (NI 3 ) 3 - jedkanjem za barvanje tkanin in strjevanje v prečiščevanje odpadne vode.

Enciklopedijski slovar. 2009.

arrow