Izbira Urednika

REZULTAT zunajbilančnih


- ( glej zunajbilančne račune.).

Ekonomija in pravo: slovarski referenčni opis. - M: univerza in šola. L. P. Kurakov, V. L. Kurakov, A. L. Kurakov. 2004.

arrow