Izbira Urednika

Ljudje dobre volje

Goodwill People

Ta izraz se je pojavil v ruskem jeziku v času sovjetskega obdobja po pravdi 1. aprila 1950 Objavljena je bila tako imenovana "Stockholmska pritožba". Pritožba je bila sprejeta (19. Marca 1950) na tretji seji Stalnega odbora Svetovnega kongresa miru. Pozvala je k prepovedi jedrskega orožja, poziv k močni podpori takšne prepovedi: "Pozivamo vse ljudi dobre volje sveta, da podpišejo to pritožbo."
Da bi lahko zagovorniki miru in razorožitve prevzeli največ, ne glede na njihove ideološke prepričanje in politične poglede, so avtorji pritožbe zavestno uporabljali de-ideološki izraz, znan na Zahodu. V latinskem besedilu Biblije, sprejete na zahodu, v Evangeliju Luke (poglavje 2, stihi 13-14) piše: "Et v terra pax hominibus bonae voluntatis" - "In mir na zemlji je za ljudi dobre volje". In pred izpustitvijo pritožbe se je ta izraz - »ljudje dobre volje« - pogosto uporabljali v socialnopolitičnem besednjaku zahodnoevropskih držav.
priljubljen cerkvenoslovenski analog izraza: "Slava Bogu v najvišjem in na zemlji miru, dobra volja pri ljudeh!" (Evangelij po Luku, poglavje 2, v. 14).

Enciklopedijski slovar krilatih besed in izrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow