Izbira Urednika

Citirano

QUOTE -I grem, -sta ste; nsv. 1. Finance. Cenim, oceni (o blagu, vrednostnih papirjih, valuti). 2. Finance. Imajo obtok na borzi. 3. Da bi prejeli to oceno ali oceno v očeh družbe, smth. skupine ljudi, ki jih je treba priznati kot pomembne, pomembne, cenjene. K. v svojem okolju kot specialist. Diploma, prejeta na tej univerzi, je visoko ocenjena.

Enciklopedijski slovar. 2009.

arrow