Izbira Urednika

Zadaj

WILD -th. Zadaj, za smrtjo. Zaokrožili so zgradbo iz hrbta. Ime umetnika je bilo na zadnji strani slike. Tkanino je obrnil nazaj. Zadnji del roke je ob čelu obrišel znožje (stran nasproti dlani roke).

Enciklopedijski slovar. 2009.

arrow