Izbira Urednika

Standard tehnični emisij

standardom tehnične emisij

standard emisij škodljivih (ki onesnažujejo) snovi v ozračje, ki je določen za vire mobilna in stacionarna emisij, procesov, opreme in odraža največjo dovoljeno množično škodo izmet Nogo (onesnaževalnih) snovi v ozračje na enoto proizvoda, moči teči vozil ali druge mobilne opreme in drugih kazalcev (zakonu "o zaščiti atmosferskega zraka".)

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovar, 2010

standardni tehnični emisij
Standard emisij škodljivih (ki onesnažujejo) snovi v ozračje, ki je določen za vire mobilna in stacionarna emisij, procesov, opreme in odraža največje dovoljene mase emisij škodljivih (onesnažujejo) snovi v ozračje na enoto proizvoda, moči teči vozil ali druge mobilne opreme in drugih kazalnikov (zakon "o varstvu zraka").

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.

arrow