Izbira Urednika

TEHNIČNI podzemne vode

TEHNIČNE PODZEMNE podzemne vode, ki so v kakovosti in fizikalnih lastnosti uporablja ali se lahko uporablja za proizvodnjo (tehnični) vodo (smernice za oblikovanje najvišjih dovoljenih škodljivih vplivov na podzemne sp vodna telesa mnye in največje dovoljene izpuste škodljivih snovi v podzemnih vodnih teles. Odobreno s strani Ministrstva za naravne vire Ruske federacije 29. december 1998)

EdwART. Pogoji in opredelitve okolja, naravnih virov in predpisi okoljske varnosti. slovar 2010

< ! --1 ->

Tehnična podtalnice
podzemne vode, ki se glede na kakovost in fizikalnih lastnosti uporablja ali se lahko uporablja za proizvodnjo (tehnični) vodo (smernice za razvoj standardov za maksimalne priznava obrniti škodljivi vplivi na podzemno vodo in največje dovoljene izpuste škodljivih snovi v podzemnih vodnih teles. Potrjeno s strani Ministrstva za naravne vire Ruske federacije 29. decembra 1998).
EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010

.

arrow