Izbira Urednika

Technogenic dejavniki

technogenic dejavniki
[izmed C. techne - umetnost, spretnost, gen - rod, izvor in lat. faktorji, ki proizvajajo] - vpliv, ki ga industrijska dejavnost vpliva na organizme, biogeocenozo, krajino, biosfero (v nasprotju z naravnimi ali naravnimi dejavniki). T. f. povzroči nastanek in razvoj tehnogeneze. Ker skoraj vse obl. človeške dejavnosti so vse bolj industrijske narave (ekstrakcijske in predelovalne industrije, kmetijske tehnologije, gospodarske javne službe itd.), T. f. v resnici postane sin. antropogeni dejavnik.

Environmental Dictionary, 2001

technogenic dejavniki
(S G Techne -. Umetnosti, spretnost, Genos doo - rase, izvora in lat faktor -. Makes proizvodnjo) - vpliv industrijske dejavnosti na organizme, biogeocenozo, krajino in biosfero (v nasprotju z naravnimi ali naravnimi dejavniki). T. f. povzroči nastanek in razvoj tehnogeneze. Ker skoraj vse obl. človeške dejavnosti so vse bolj industrijske narave (ekstrakcijske in predelovalne industrije, kmetijske tehnologije, gospodarske javne službe itd.), T. f. v resnici postane sin. antropogeni dejavnik.

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.

arrow