Izbira Urednika

čLovek povzročil spremembe v ozadju sevanja

človek povzročil spremembe v ozadju sevanja

naravnega ozadja, spremenjena s človekovo dejavnostjo (zakona "o varstvu pred ionizirajočimi sevanji prebivalstva".)

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovar, 2010

technogenic spremembe v ozadju sevanja
naravnega ozadja, kakor ga človeška dejavnost (zakonu "o sevalni varnosti prebivalstva").

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.

arrow