Izbira Urednika

Mrtvo črko

Mrtvo črko

Od francoskega: Lettre tnorte.
Izvorni izvor je Sveto pismo. Drugo poglavje Apostola Pavla Korinčanom (3. poglavje, 6. stavek) pravi: "Dal je nam sposobnost biti ministri Nove zaveze, ne iz pisma, temveč duha, ker pismo ubija, a duh animira".
Te besede so rodile še en znani izraz - »duh in črka zakona«.
Nenormalno: formalna zunanja stran primera, ki skriva (izkrivlja) samega bistva te afere.

Enciklopedijski slovar krilatih besed in izrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow