Izbira Urednika

Toplotnega ravnovesja

toplotnega ravnovesja
razmerje med prejetim zneskom in dal zunanji srednje močnem ognju za določeno časovno obdobje. Vse rastline in večina živali pripadajo ektotermnim organizmom. Endotermni organizmi so ptice in sesalci.

Environmental Dictionary, 2001

Preostanek toplote iz razmerje organizma
EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010

.

arrow