Izbira Urednika

Skupni indeks TAL KONTAMINACIJA

skupne stopnje TLA ONESNAŽENOSTI
onesnaženosti tal značilnih nekaj kontaminantov ( je bil razvit predvsem v zvezi s težkimi kovinami). Sp. . N (zc) ocenjena s formulo: ZC = Skci - (n-1), kjer KCI - koeficient i- koncentracijo škodljivih snovi je enako količniku njegove koncentracije v onesnaženih tal in ozadju; n je število sestavin, ki jih je treba določiti.

Environmental Dictionary, 2001

Povzetek indikator onesnaženosti tal
opisi različnih onesnaževalcev onesnaženja tal dne (namenjen predvsem težke kovine). Sp. . N (zc) ocenjena s formulo: ZC = Skci - (n-1), kjer KCI - koeficient i- koncentracijo škodljivih snovi je enako količniku njegove koncentracije v onesnaženih tal in ozadju; n je število sestavin, ki jih je treba določiti.

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.

arrow