Izbira Urednika

Neuravnoteženost

neravnovesje (iz de ... in ravnotežje) (neravnovesje), neuravnoteženosti vrtljivih delov stroja (rotorjev, ročične gredi, jermenice in tako naprej. N.). Neusklajenost se pojavi, ko je os, ki poteka skozi središča ležaja površine čepe izdelkov, s svojo glavno osjo vztrajnosti. Kombinacija teh osi se doseže z uravnoteženjem. * * * DEBALANSDEBALANS (od de ... ( cm. DE ... DES ... (predpona)) in ravnotežje ( cm. ravnotežje)) (neravnovesje), neuravnoteženosti vrti strojnih delov (rotorji , ročične gredi, jermenice itd.). Neusklajenost se pojavi, ko je os, ki poteka skozi središča ležaja površine čepe izdelkov, s svojo glavno osjo vztrajnosti. Kombinacija teh osi se doseže z uravnoteženjem.

Enciklopedijski slovar. 2009.

arrow