Izbira Urednika

Bo

DOBRODOŠLI -th; prim. 1. Uradni dokument, ki vsebuje vrstni red smb. o njegovi premoženju v primeru smrti. Pusti. smb. Rezervirajte. 2. Prazgodovinska volja, razpolaganje. Z. spremljevalci, prijatelji. ◊ Duhovna zaveza (glej Duhovno). Testamentary, th, th, th. Tretji red. Tretje pismo. * * * dokaz o razpolaganju državljana v zvezi s premoženjem v primeru smrti, ki je bil opravljen v zakonsko predpisani obliki (notarski ali enakovredni). V skladu z rusko zakonodajo lahko državljan zapusti vse svoje premoženje ali del nje eni ali več osebam, ne glede na to, ali so del njegovih dedičev po zakonu, pravnih osebah ali državi. Ostavitelj lahko z zakonom odreče pravico do dedovanja enega, več ali vseh dedičev (z izjemo tistih, ki so upravičeni do obvezne delnice). * * * PROMOCIJA IZJAVE, vrstni red državljana v zvezi z njegovo premoženjem v primeru smrti, ki je bil opravljen v zakonsko predpisani obliki (notarski ali enakovredni). V skladu z rusko zakonodajo lahko državljan zapusti vse svoje premoženje ali del nje eni ali več osebam, ne glede na to, ali so med njegovimi dediči po zakonu, pa tudi pravne osebe ali država. O zapustitvi lahko zavrne pravico do dedovanja enega, več ali vseh dedičev po zakonu (z izjemo tistih, ki so upravičeni do obvezne delnice ( OBVEZNI DEL)).

Enciklopedijski slovar. 2009.

arrow